15 december 2011

God Jul och Gott Nytt År!

2011 är snart till ända – året då Svensk Flygpsykologisk Förening har firat 25-årsjubileum. Vi har vid årets medlemsträffar fått ta del av två mycket intressanta föredrag; det första om sömnproblematik för skiftarbetare (av Arne Lowden, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet) och det andra om aktuellt forskningsläge för krisstöd för team (av PO Michel, Kunskapscentrum för Katastrofpsykologi, Uppsala universitet). Vi fick även möjlighet att göra ett studiebesök hos flygtrafikledningen på Arlanda i september. Det har alltså varit ett varierande utbud på medlemsaktiviteterna. 

Utöver själva kunskapsutbytet är det också alltid mycket givande att utbyta erfarenheter med övriga medlemmar i samband med träffarna – det finns sannerligen en bred kompetens att tillgå i SFPF! Vi i styrelsen hoppas kunna stimulera till ett ännu större utbyte under 2012, eventuellt i form av en dagskonferens redan under våren. Glädjande nog ser vi att bloggen har varit populär - mer än 3500 besök sedan starten i början av året. Och naturligtvis ser vi gärna att medlemsskaran växer även under det kommande året.
Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar och övriga bloggläsare en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

24 oktober 2011

Höstmöte 24 november kl 18!

Debriefingens vara eller icke vara vid incidenter, kriser och katastrofer har diskuterats flitigt under de senaste åren. Socialstyrelsen poängterade mycket tydligt i sina riktlinjer 2010 att debriefing inte skulle användas utan förordade mer individuellt utformade insatser. Vilka är de senaste rönen inom forskningen på detta område?

Vi i SFPF har det stora nöjet att välkomna PO Michel från Kunskapscentrum för Katastrofpsykologi som föredragshållare på temat "De senaste rönen om krisstöd för team (exempelvis insatspersonal, flygledare och flygbesättningar) vid incidenter och olyckor/katastrofer".

Vi träffas från kl 18 och framåt för mingel och enklare förtäring. PO inleder föredraget 18.30 och talar ca 45 min. Därefter ges utrymme för frågor och diskussioner. Även denna gång har vi förmånen att husera i Försvarsmaktens lokaler på Gärdet, Sandhamnsgatan 63 B.

Anmälan görs senast 17 november på sfpf2011@hotmail.com. Även ickemedlemmar är välkomna, dock till en kostnad av 100 kr. Sprid gärna inbjudan, men observera att det är först till kvarn som gäller – platserna är begränsade.

Varmt välkomna den 24 november kl 18!

2 oktober 2011

Studiebesöket på Stockholms ATCC

En liten men naggande god skara av SFPF:s medlemmar anslöt till studiebesöket på Stockholms ATCC. Ett stort tack till Boel och Anders som ställde upp och informerade om bla: rekryteringsprocessen och utbildningsgången för flygledarna, hur det dagliga arbetet ser ut, hur man bedriver uppföljning och utveckling, samarbetsprojekt med grannländer. Sist men inte minst bjöds vi på en liten rundtur i de fantastiska lokalerna som ATCC huserar i sedan ett par år tillbaka.

30 augusti 2011

Studiebesök för SFPF:s medlemmar

Hösten närmar sig med stora kliv! SFPF bjuder även i år på några ljus i höstmörkret. Nu närmast i september ett studiebesök hos flygtrafikledningen på Arlanda - dock endast för våra medlemmar (se personligt utskickad inbjudan via e-post).
I november kommer det traditionsenliga höstmötet att äga rum - inbjudan kommer inom kort!
Kontakta gärna oss i styrelsen med frågor, funderingar och förslag på framtida aktiviteter på sfpf2011@hotmail.com

                                                                                           

14 juni 2011

Learning for safety in health care and air traffic control

Min före detta kollega Sven Ternov, lägger fram sin doktorsavhandling under en disputation på IKDC i Lund på onsdag i vecka 24. Sven är i grunden läkare och har pysslat med sin avhandling sedan slutet av nittiotalet och är nu äntligen klar.
Stort grattis Sven!
(Nedan finner ni en länk till avhandlingen i PDF-format, samt ett utdrag ur abstraktet)

10 juni 2011

Aviation Psychology and Applied Human Factors

 
Nu är första numret av den nya tidskriften publicerat! Den första utgåvan finns som gratis sommarläsning här:
http://www.hogrefe.com/periodicals/aviation-psychology-and-applied-human-factors/

7 juni 2011

Några tankar om organisation, kultur & säkerhet

Under mycket lång tid har vi mer eller mindre medvetet men generiskt odlat förutsättningar för att hantera fel och brister som haft inverkan av våra individuella begränsningar. Sedan drygt ett sekel tillbaka har vi dragit operativa erfarenheter av dessa begränsningar (och förmågor) och successivt förbättrat anpassningen av tekniken till oss själva, på marken såväl som sedermera även i luften.  
På en rent allmän nivå erfordras regelverk och kvalitetssystem för att upprätthålla en god flygsäkerhet. Det är en komplex verksamhet flyget inramas av och konsekvenser av felhandlingar är förstås något vi i det längsta strävar efter att undvika. Kulturella betingelser är i det här avseendet hörnstenar för att organisationen ska kunna fungera i rätt riktning med jämvikt, balans och med allt annat som är fundamentala väsentligheter i , vad som borde vara , en unison strävan. Men på en allmängiltig nivå är ledningen inte bara ansvarig för genomförandet utan även för att en tillfredsställande verksamhetssäkerhet eftersträvas och vidmakthålls.

30 maj 2011

Senaste nytt om AF447

Senaste rapporten från utredningen presenterades den 27/5.
Se nedan länk till den franska (dock översatta) rapporteringen som även innehåller utdrag ur CVR.
http://www.bea.aero/fr/enquetes/vol.af.447/point.enquete.af447.27mai2011.en.pdf

9 maj 2011

(O)professionell cynism; om kollektivt medvetande

Vädret är kanon och livet i största allmänhet glittrar likt havsytan där solstrålarna blir till pärlor, men inte riktigt överallt. Händelser inom flygbranschen som speglas i media handlar ofta om tragiska olyckor och incidenter och som vi alla har kunnat läsa om senaste tiden även om problematik kring arbetstider och sömniga operatörer. Senaste tillskottet till haveristatistiken blev en tvåmotorig (turboprop) Kinesisktillverkad MA60 som havererade i havet i samband med ett landningsförsök på Kaimana Utarom-flygplatsen i Indonesien, den 7/5. Det rådde regn och dimma vid haveritillfället och vraket hamnade på ett dykvänligt djup av 15-30 meter, vilket är något grundare än vraket av AF447 som försvann från Brasiliansk radar och bottnade på omkring 4000 meters djup, den 1/6 2009. Nu har efter idoga eftersök de svarta lådorna hittats i den undervattensterräng som har sagts motsvara en sökyta stor som Paris med en bottenbeskaffenhet likt alperna. Kanske kan vi med den nu funna värdefulla informationen slutligen urskilja en om än svag ljusglimt från den annars så mörka natten för knappt två år sedan.

26 april 2011

Påminnelse - anmälan till Årsmöte och föredrag, 10 maj kl 18.00

Sista anmälningsdag till vårens stora begivenhet i SFPF är den 3 maj! Anmälan skickas till sfpf2011@hotmail.com Vår 25-årsjubilerande förening dukar upp till en trivsam kväll med mingel, förtäring och ett föredrag med Arne Lowden på högaktuella temat "Arbetstider, hälsa och säkerhet". Se vidare under rubriken "På gång i SFPF".
Varmt välkomna!

21 april 2011

Av EU svartlistade flygbolag

Lika bra geografisk koll som Apple har på dig med iPhone har lyckligtvis EU på olämpliga flygbolag. På EUs svarta lista – som nu uppdaterats för 17e gången - florerar i dagsläget inte färre än ca 300 bolag, varav 3 Europeiska (Bin Air, ACH Hamburg, Flightline). Sämst verkar det gå för Moçambique som har lyckats pricka in sina samtliga bolag på den svarta listan. Och vill man åka till eller från Madagaskar bör man inte sätta sig i en 767 med bolaget; Air Madagaskar. Det råder nämligen skymningsljus även för dem och de är i dagsläget svartlistade med 2 av sina 767or.

Sören Eriksson är professor i ekonomisk geografi på Handels i Jönköping. Han menar att det inte alltid är rättvisande för säkerheten i de bolag som hamnat på svarta listan. I fallet av exempelvis  Philippine Airlines, finns det inget som tyder på att själva bolaget har vare sig mörk haveristatistik eller andra ofördelaktigheter som skulle kunna peka på misskötsel. Snarare är det myndighetsorgan som ligger till grund för den mindre smickrande placeringen, vilket för övrigt inte har låtit skrämma USA som fortfarande låter bolaget starta och landa enligt önskemål men under uppsikt.
Länk till EUs svarta lista, uppdaterad 2011-04-20


Vi i styrelsen vill passa på att önska er en riktigt Glad Påsk!!

15 april 2011

Mer på fatiguetemat: EASA:s förslag till nya pilottjänstgöringstider

Ett välgjort inslag som bl a ställer sig frågan: Är europeiska piloter så väsentligt mycket bättre än sina amerikanska kollegor att de kan öka ytterligare i tjänstgöringstid, alltmedan de amerikanska myndigheterna nu börjar dra ner på arbetspassens längd? Human performance diskuteras också i relation till förslaget att europeiska piloter föreslås kunna ha 7,5h paus mellan passen 2 gånger/vecka. http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=6877250

14 april 2011

Etiska perspektiv på fatigue

Sydney Dekkers resonemang om att fatigue även bör ses som ett etiskt problem än enbart ett fysiologiskt fenomen med psykologiska och fysiska konsekvenser, är något man borde ta fasta på i samband med debatten kring trötta flygledare.
Dekker refererar under ett resonemang till en flygledare som (någonstans på jorden) blivit föremål för en utredning i samband med ett separationsunderskridande. Den aktuella flygledaren fick av utredaren uppgift att skatta sin trötthet från 1- 9, där en nia innebar klart vaket tillstånd och en etta innebar motsatsen…visserligen inte sovande.
Hur som helst skattade sig vederbörande med en tämligen låg siffra, vilket kan tyckas anmärkningsvärt, och här börjar problemen;
för flygledare tillämpar i olika utsträckning självvärdering (egenkontroll), vilket innebär att om en flygledare känner sig för trött för att tjänstgöra, förväntas vederbörande meddela detta och således avstå från tjänstgöringen. Att då i efterhand skatta sig själv som en trea – och samtidigt ha valt att tjänstgöra - skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser.
Etiken innebär alltså att flygledaren inte kan arbeta om den är för trött. Men om vederbörande meddelar att den därför bör avstå från sitt pass, uppstår ett större tryck på kollegorna.
Flygledaren förväntas alltså själv att rapportera sin icke-lämplighet för tjänstgöring, i samband med trötthet. Likaså förväntas den samme att vid händelse av underskridande – meddela sin grad av trötthet för utredarna.

Hur som helst, så renderade rapporteringen i att man helt avstod från att skriva om fatigue-spåret i den aktuella utredningen. Man avstod alltså från just den banken av ingångsvärden eftersom, 1: rapporten sannolikt inte skulle tåla en insyn, 2: det ansågs orealistiskt att ta itu med arbetstidsproblem i någon större utsträckning. Frågan är bara När kritiken återigen riktas mot trötta flygledare unisont man bortser från konsekvenser av beslut på högre nivå? Detta får mig att tänka på räven som kikade upp på druvorna i trädet och sa; surt! och gick därefter vidare.
Hur flygledaren kände sig, när rapporteringen utelämnade en starkt övervägande och bidragande förklaring till händelsen och på så sätt fick vederbörande att framstå som inkompetent, är sannolikt ingen känsla som uppmuntrar till fortsatt uppriktighet vid inrapportering.


Här nedan följer en artikel med de senaste fynden (från FAA) där man misstänker att flygledare somnat på sin post (flightglobal.com).


FAA reveals new sleeping controller incidents, new countermeasures
The US FAA says it is assigning additional controllers on the midnight shifts at 27 air traffic control towers across the US following an incident this morning at the Reno-Tahoe International airport.
"A controller fell asleep while a medical flight carrying an ill patient was trying to land [at Reno]," says the FAA. "The medical flight pilot was in communication with the Northern California terminal radar approach control (Tracon) and landed safely. The [tower] controller, who was out of communication for approximately 16 minutes, has been suspended while the FAA investigates."
The episode follows several other high profile controller incidents, including a lone controller at the Washington National airport control tower who could not be reached by several incoming airline flights for a period of about 15 minutes just after midnight on 23 March. That controller has also been suspended pending the results of the FAA investigation.
The agency says it is investigating two additional incidents of "unresponsive" air traffic controllers over the past two weeks, findings that emerged from an ongoing review of staffing and scheduling for controllers, launched after the National incident.
Controllers in both cases have been suspended while the agency investigates.
A controller monitoring local traffic at the Boeing Field/King County airport in Washington State fell asleep during the morning shift of 11 April while two other controllers on duty in the airport tower cab worked arrivals and departures. "The controller is already facing disciplinary action for falling asleep on two separate occasions during the early shift on 6 January 2011," the FAA says.
On 29 March, two controllers working the midnight shift the Preston Smith International airport in Lubbock, Texas, "failed to hand off control of a departing aircraft to the Fort Worth air route traffic control centre (ARTCC)", says the FAA. "It also took repeated attempts for a controller at the Fort Worth ARTCC to reach the Lubbock controllers to hand off inbound aircraft."
"I am totally outraged by these incidents," says Department of Transportation secretary Ray LaHood. "This is absolutely unacceptable. The American public trusts us to run a safe system."
In addition to the additional staffing, FAA administrator Randy Babbitt and National Air Traffic Controllers Association (Natca) president Paul Rinaldi have launched a nationwide "Call to Action" campaign for air traffic control safety and professionalism.
In addition to an independent review of the FAA's air traffic control training curriculum and qualifications, the Call to Action effort will include visits to air traffic facilities around the country "to reinforce the need for all air traffic personnel to adhere to the highest professional standards", says the FAA.

9 april 2011

Ny tidning i juni

Tidningen Aviation Psychology and Applied Human Factors utkommer i juni med sitt premiärnummer. Tidningen är framtagen på initiativ av EAAP (European Association of Aviation Psychology). Titta in på följande länk och beställ ett fritt exemplar av det första numret (är du redan medlem i EAAP så kommer tidningen per automatik): http://www.hogrefe.com/periodicals/aviation-psychology-and-applied-human-factors/

EAAP vill också slå ett slag för hemsidan, som har fått ett nytt utseende med en hel del förbättringar vad gäller förenklad medlemsansökan, online dokument mm. http://www.eaap.net/

På EAAP:s hemsida kan vi läsa att Kristina Pollack 2010 förärades EAAP:s utmärkelse som tilldelas "individuals and teams for outstanding international commitment and achievements in Aviation Psychology". Ett stort grattis från oss i styrelsen i SFPF!

4 april 2011

Kallelse till Årsmöte samt inbjudan till föredrag på temat "Arbetstider, hälsa och säkerhet" med stressforskare Arne Lowden

Svensk Flygpsykologisk Förening kallar till årsmöte, tisdagen den 10 maj 2011 kl. 18.00. Mötet äger rum i lokalerna hos Försvarsmaktens HR Centrum, Sandhamnsgatan 63B, plan 2.

Efter årsmötet, ca 18.30, bjuds på enklare förtäring och en stunds mingel.

Kl.19.00 välkomnar vi kvällens föredragshållare docent Arne Lowden, Stressforsknings-institutet vid Stockholms Universitet. Temat för kvällen är ”Arbetstider, hälsa och säkerhet”. Ett högaktuellt tema inom flygbranschens alla delar.

Se vidare under "På gång i SFPF"!

11 mars 2011

Vårmötet/Årsmötet 10:e maj

Vi har nu den stora glädjen att meddela att temat för mötet i maj kommer att bli "Arbetstider, hälsa och säkerhet", med docent Arne Lowden från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet som föredragshållare. Titta fortlöpande in på vår sida "På gång i SFPF" för mer information.

För er som är intresserade av att förkovra er inom det aktuella forskningsläget på detta tema rekommenderas Stressforskningsinstitutets sammanställning från 2010:

http://www.stressforskningsinstitutet.se/content/1/c6/01/98/40/Stressforskningsrapport_322.pdf

8 mars 2011

Fjärrstyrda torn

Under den pågående flygbranschmässan i Amsterdam har LFV tilldelats innovationspris för arbetet med fjärrstyrda torn. Detta utvecklingsarbete ligger inom ramarna för ett Europeiskt samarbete inom området.
Just nu pågår ett arbete i Sundsvall i syfte att förbereda för flygledning på distans av bl a Örnsköldsviks flygplats.
Med fjärrstyrda torn kan man utöva flygledning på distans och på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa flygtrafikledning även till avlägsna områden med få människor.

Länkar till ytterligare info

6 mars 2011

Harmoniseringsprojekt

År 2008 genomförde LFV en enkätundersökning som visade att många piloter upplevde att flygledarna arbetade ganska olika. För att komma till bukt med detta startades ett harmoniseringsprojekt med syfte att öka flygledarnas förståelse för bränsleoptimerade flygprofiler. Resultatet har blivit att man idag för mycket diskussioner kring gröna flygbeteenden och bränsleförbrukning ute på enheterna. Men flygbolagen och piloternas krav är inte alltid samstämmiga och därför kan det vara svårt för flygledarna att veta vad som är bäst metod för varje enskild situation.
Metodiken för hur Inbound Clearence läses har till viss del likriktats och även antalet direktrouter har ökat. Det återstår dock en del att göra när det gäller att optimera en inflygning från pilotens planering av top-of-descent och in till gate, en mycket komplex fråga som är föremål för vidare utveckling.
LFV ger numera också ut nyhetsbrevet "Anslaget" till de kunder som svarat på enkätundersökningen. Anslaget handlar om flygtrafiktjänsten och om den utveckling som sker där.
Se länk

4 mars 2011

Artiklar om flygsäkerhetsläget i världen

Financial Times har tillsammans med Ascend gjort en undersökning som presenterades i affarsvarlden.se för ett par veckor sedan.
Resultaten uppges peka på att det idag är en på 13 miljoner flygresenärer som omkommer. Det ska med andra ord ha blivit säkrare att flyga och därmed även billigare för bolagen att försäkra passagerarna. Men det förefaller dock endast avse västvärlden. För i Afrika pekar statistiken i fel riktning och bakomliggande orsaker tycks bl a utgöras av en fattig infrastruktur, bristande resurser från regeringen att införa standard för säkerhetstillsyn samt otillräcklig säkerhetsträning. Näst efter Afrika (som alltså visar på sämst statistik) kommer Sydamerika, Ryssland och de forna Sovjetstaterna.

Artikeln finns här
http://www.affarsvarlden.se/hem/fordon/article3093106.ece
ytterligare info
http://www.planecrashinfo.com/worst100.htm

3 mars 2011

FAA Human Factors Awareness Web Course

Intresserad av att lära mer om Human Factors? FAA (Federal Aviation Administration) har gjort en alldeles utmärkt webbaserad kurs, som hittas här:

http://www.hf.faa.gov/Webtraining/index.htm

21 februari 2011

Stort intresse för bloggen!

SFPF's blogg har väckt stort intresse under sin första månad i cybervärlden! Över 500 sidvisningar under denna period visar på ett stort intresse för föreningen och flygpsykologi.

De särskilda jubileumsklistermärken som vi har låtit trycka upp är nu redo för leverans! Medlem som önskar en leverans av dessa rykande färska rariteter: skicka din postadress till sfpf2011@hotmail.com

16 februari 2011

Psykologiska effekter av att ständigt kontrolleras

Lempereur & Lauri lyfter upp ett mycket intressant ämne i sin rapport ”The Psychological Effects of Constant Evaluation on Air line Pilots: An Exploratory Study” (2006). Pilotyrket är ganska unikt med formella simulatorkontroller 1-2 gånger per år samt 1 besök hos flygläkaren per år:
”Evaluation results have important implications for pilots. Successful results ensure that the pilot’s flying license is renewed, whereas any detected medical problem or flying inefficiency can and usually does lead to the temporary or definitive grounding of the pilot, suspension or loss of flying license, and therefore possible loss of job.”

Undersökningen visar att den stress som denna kontrollprocedur renderar i ackumuleras hos piloterna. Stressen kan i sin tur medföra en sämre arbetsprestation, vilket gör checkproceduren än mer pressande osv. En ond cirkel med andra ord.

En hög flygsäkerhet gagnas av kunniga piloter som ges goda möjligheter att träna olika scenarion – utan att vara satta under press. Kan det vara dags att tänka om och ersätta kontroller med träning?

10 februari 2011

Flygsäkerhetsdebatt i Norge

Intressanta 25 minuter som behandlar piloters tjänstgöringstid kontra eventuella konsekvenser för flygsäkerheten. Undersökningen är gjord av NRK och besvarades av knappt 400 norska piloter i Norwegian och SAS.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/710113/

7 februari 2011

Urval och rekrytering i Kina

I dagens DN slår man upp nyheten om att det nu rekryteras kvinnliga astronauter i Kina. Fertiliteten efter rymdfärden kan inte garanteras och därför har det bestämts att de rekryterade astronauterna redan ska ha klarat av barnafödandet (ett barn per kvinna får man förmoda). Detta är ju ett begripligt resonemang. Vidare ska aspiranterna (oavsett kön) uppfylla diverse fysiska krav (ålder, längd, vikt etc), inte tala med stark dialekt, inte röka, kröka eller snarka och inte heller ha andra sömnproblem eller dålig andedräkt. Här tar kineserna ett ganska brett grepp, tycker jag!

Efter att ha tagit del av gedigen forskning under de senaste åren, har jag kommit till insikt om att skillnader mellan olika individer vad gäller förmågor och egenskaper beror på andra faktorer än könstillhörigheten. Därför är det med stor förvåning jag läser artikelns avslutande rader:

"Alla astronauterna kommer från det kinesiska flygvapnet och enligt Xu Xianrong, som är chef vid flygvapnets medicinska center, har kvinnliga astronauter flera fördelar jämfört med manliga. Bland annat eftersom de har större tålamod, är mentalt stabilare, bättre kommunikatörer och lättare klarar ensamhet."

Det är bara att hoppas att den kommande forskningsrapporten (detta är en femårig studie) översätts till engelska - den verkar bli intressant för hela urvals- och rekryteringsbranschen även i vår del av världen. Torbjörn Peterssons artikel hittar ni här:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kinesiska-mammor-tar-klivet-ut-pa-manen

20 januari 2011

Välkommen till SFPF´s blogg!

Välkomna till Svensk Flygpsykologisk Förenings blogg! Med bloggen hoppas vi kunna locka till debatt och diskussion om sådant som hör flygpsykologin till! För att starta trådar behöver ni vara medlemmar i SFPF, anmäla ert intresse för att vara bloggare till sfpf2011@hotmail.com för publicering och därefter skickar vi en inbjudan. Observera att det krävs ett Google-konto för att man ska kunna bli registrerad som bloggare! Kommentarer kan skrivas av alla, men dessa publiceras efter moderering.

Är det någon som önskar "starthjälp"? Tveka inte att fråga oss så hjälper vi till efter bästa förmåga!

Med hopp om trevlig och lärorik bloggning!
Styrelsen