19 juli 2015

Mall Yams till minne

Det är med stor sorg som jag ikväll nås av nyheten att Mall Yams har gått bort efter en längre tids sjukdom. Mall var under många år medlem i SFPF och mellan 2010-14 var Mall dessutom en mycket aktiv medlem i vår styrelse. Hon brukade lite skämtsamt betrakta sig som "ständig klubbmästare" eftersom hon tog på sig ansvaret för förtäringen vid våra medlemsträffar - en roll som Mall axlade mycket väl efter en lång karriär som flygvärdinna på SAS.


Mall sadlade mitt i livet om till psykolog och kom att arbeta med personer som lider av flygrädsla - en roll som passade som hand i handsken för Mall. I denna yrkesprofession var Mall även mycket aktiv inom den Europeiska flygpsykologiska föreningen EAAP.


Malls son Richard låter hälsa att alla som vill är välkomna till begravning med efterföljande minnesstund fredagen den 7 augusti, kl. 14.00 i Katarina kyrka i Stockholm. Om man vill närvara kan man föranmäla sitt deltagande till Fonus på 08-709 85 26.

Camilla