11 mars 2013

Goda siffror för 2012

The New York Times publicerade idag en artikel med fin statistik för trafikflyget. Man skriver att dagens resenärer kan flyga varje dag i 123000 år utan att riskera att råka ut för en olycka med dödlig utgång. Som ett exempel på ett framgångsrikt säkerhetstänk lyfter skribenterna fram att t ex Boeing 787 har ställts på marken redan efter två incidenter och inte först efter att en allvarlig olycka inträffat. Flygindustrin arbetar idag mer proaktivt är reaktivt, vilket har genererat resultat.