15 december 2011

God Jul och Gott Nytt År!

2011 är snart till ända – året då Svensk Flygpsykologisk Förening har firat 25-årsjubileum. Vi har vid årets medlemsträffar fått ta del av två mycket intressanta föredrag; det första om sömnproblematik för skiftarbetare (av Arne Lowden, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet) och det andra om aktuellt forskningsläge för krisstöd för team (av PO Michel, Kunskapscentrum för Katastrofpsykologi, Uppsala universitet). Vi fick även möjlighet att göra ett studiebesök hos flygtrafikledningen på Arlanda i september. Det har alltså varit ett varierande utbud på medlemsaktiviteterna. 

Utöver själva kunskapsutbytet är det också alltid mycket givande att utbyta erfarenheter med övriga medlemmar i samband med träffarna – det finns sannerligen en bred kompetens att tillgå i SFPF! Vi i styrelsen hoppas kunna stimulera till ett ännu större utbyte under 2012, eventuellt i form av en dagskonferens redan under våren. Glädjande nog ser vi att bloggen har varit populär - mer än 3500 besök sedan starten i början av året. Och naturligtvis ser vi gärna att medlemsskaran växer även under det kommande året.
Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar och övriga bloggläsare en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!