27 mars 2014

Vem kan tituleras "flygexpert"?

Detta är en fråga som många yrkesverksamma inom flygbranschen ställer sig i efterdyningarna till det försvunna malaysiska planet. Media översvämmas av artiklar och TV-inslag med enorma faktafel - det tycks vara stort fokus på kvantitet framför kvalitet. I Expressens nätupplaga daterad 26 mars gick det att läsa: "Luften filtreras innan den släpps in i kabinen. Piloten kan behöva stänga denna funktion, om man till exempel flyger genom smutsig luft." OM det nu fanns en "filtreringsknapp" på flightdeck så vore det väl ganska obegåvat att stänga ner denna funktion vid passage av smutsig luft (hur piloterna nu skulle veta att luften är så "smutsig" är en annan fråga).