3 maj 2012

From the Top

Flight Safety Foundations aprilnummer av Aero Safety World Magazine innehåller bl.a. en mycket läsvärd artikel om ledningens betydelse för säkerhetskulturen inom flygbolagen. Det kan av de anställda uppfattas som att de två målen "production" (utföra arbetet i enlighet med bolagens uppställda mål) och "protection" (upprätthålla hög flygsäkerhet) hamnar i konflikt med varandra. Jakten på exmpelvis bränslesnåla operationer samt att hålla tidtabellen kan rendera i att säkerheten äventyras. Företrädare för ICAO poängterar att det då bara är en fråga om tid innan katastrofen lurar runt hörnet. Botemedlet är adekvat utbildning och tydliga riktlinjer för auktoritet/befogenhet, kombinerat med ömsesidig öppenhet och stöd till de anställda.

Läs mer på: http://flightsafety.org/asw/apr12/asw_apr12_p30-32.pdf?dl=1