16 december 2012

Tillit och öppenhet - vem litar dagens trafikpiloter egentligen på?

Jag har i tidigare blogginlägg under året beskrivit hur utsatta certifikatinnehavare är; vissa sjukdomar och diagnoser tycks hellre ”skyfflas under mattan” än behandlas eftersom certifikatet riskerar att dras in. Detta är naturligtvis oacceptabelt både för den enskildes välbefinnande och för säkerhetsarbetet inom berörda organisationer.

I senaste numret av Aero Safety World (November 2012, Vol 7, Issue 10) beskrivs en studie på liknande tema, gjord på uppdrag av BALPA (British Air Line Pilots´Association). Ett underliggande antagande i studien är att tillit är (den bortglömda) basen i dagens flygsäkerhetsarbete. För att ett organisatoriskt lärande ska ske krävs det en öppen kommunikation både uppåt och neråt inom organisationen. Ett baskriterium är då att det finns tillit nog för att föra riskfylld information vidare uppåt. Artikeln redogör för forskningsläget inom detta område, i de fall någon läsare fortsatt betvivlar sanningshalten i detta påstående.