29 mars 2012

Fatigue Risk Management System (FRMS) - vad är det?

ICAO definierar FRMS som:
A data-driven means of continuously monitoring and managing fatigue-related safety risks, based
upon scientific principles and knowledge as well as operational experience that aims to ensure relevant personnel are performing at adequate levels of alertness.

Eurocontrol publicerade nyligen en mycket informativ och läsvärd sammanställning om arbetet med FRMS som ni hittar här:
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/safety-fatigueriskbrochureweb-2012.pdf

23 mars 2012

Vårmöte, tillika årsmöte den 17 april!

Årets årsmöte kommer att avhållas den 17 april, kl 17.30 i Försvarsmaktens lokaler på Gärdet (Sandhamnsgatan 63B). Därefter blir det förtäring och mingel i vanlig ordning, som uppvärmning inför kvällens föredrag.

Vi har i vår det stora nöjet att få välkomna Rogier Woltjer som talare på temat "Resilience - faktorer som bidrar till hög säkerhet på individ- och organisationsnivå". Vi återkommer med en kort presentation av både talare och tema inom kort.

Medlemmar får personlig inbjudan med fler detaljer via e-post. Vi hälsar även ickemedlemmar välkomna till föredraget, till en kostnad av 100 kr, alternativt lösande av medlemsavgift. Anmälan sker på
sfpf2011@hotmail.com.

Boka in kvällen i kalendern - varmt välkommen!
Styrelsen

20 mars 2012

The toxic Captain

I senaste numret av Aero Safety World Magazine (utgiven av Flight Safety Foundation) beskrivs vikten av att flygbolagen har fungerande system för att hantera medarbetare som uppvisar avvikelser och samarbetssvårigheter i cockpit. En av de största säkerhetsriskerna beskrivs som "The toxic Captain", som på generell basis avstår från att använda vedertagna standardprocedurer och ledarskapsmodeller. Ofta skapar denna pilot en alltför brant gradient visavi kollegorna (styrmännen), vilket gör dessa mindre benägna att påtala eventuella faror och avsteg.

Artikeln i sin helhet hittar ni här:
http://flightsafety.org/asw/mar12/asw_mar12_p39-42.pdf?dl=1