24 oktober 2011

Höstmöte 24 november kl 18!

Debriefingens vara eller icke vara vid incidenter, kriser och katastrofer har diskuterats flitigt under de senaste åren. Socialstyrelsen poängterade mycket tydligt i sina riktlinjer 2010 att debriefing inte skulle användas utan förordade mer individuellt utformade insatser. Vilka är de senaste rönen inom forskningen på detta område?

Vi i SFPF har det stora nöjet att välkomna PO Michel från Kunskapscentrum för Katastrofpsykologi som föredragshållare på temat "De senaste rönen om krisstöd för team (exempelvis insatspersonal, flygledare och flygbesättningar) vid incidenter och olyckor/katastrofer".

Vi träffas från kl 18 och framåt för mingel och enklare förtäring. PO inleder föredraget 18.30 och talar ca 45 min. Därefter ges utrymme för frågor och diskussioner. Även denna gång har vi förmånen att husera i Försvarsmaktens lokaler på Gärdet, Sandhamnsgatan 63 B.

Anmälan görs senast 17 november på sfpf2011@hotmail.com. Även ickemedlemmar är välkomna, dock till en kostnad av 100 kr. Sprid gärna inbjudan, men observera att det är först till kvarn som gäller – platserna är begränsade.

Varmt välkomna den 24 november kl 18!

2 oktober 2011

Studiebesöket på Stockholms ATCC

En liten men naggande god skara av SFPF:s medlemmar anslöt till studiebesöket på Stockholms ATCC. Ett stort tack till Boel och Anders som ställde upp och informerade om bla: rekryteringsprocessen och utbildningsgången för flygledarna, hur det dagliga arbetet ser ut, hur man bedriver uppföljning och utveckling, samarbetsprojekt med grannländer. Sist men inte minst bjöds vi på en liten rundtur i de fantastiska lokalerna som ATCC huserar i sedan ett par år tillbaka.