14 juni 2011

Learning for safety in health care and air traffic control

Min före detta kollega Sven Ternov, lägger fram sin doktorsavhandling under en disputation på IKDC i Lund på onsdag i vecka 24. Sven är i grunden läkare och har pysslat med sin avhandling sedan slutet av nittiotalet och är nu äntligen klar.
Stort grattis Sven!
(Nedan finner ni en länk till avhandlingen i PDF-format, samt ett utdrag ur abstraktet)

10 juni 2011

Aviation Psychology and Applied Human Factors

 
Nu är första numret av den nya tidskriften publicerat! Den första utgåvan finns som gratis sommarläsning här:
http://www.hogrefe.com/periodicals/aviation-psychology-and-applied-human-factors/

7 juni 2011

Några tankar om organisation, kultur & säkerhet

Under mycket lång tid har vi mer eller mindre medvetet men generiskt odlat förutsättningar för att hantera fel och brister som haft inverkan av våra individuella begränsningar. Sedan drygt ett sekel tillbaka har vi dragit operativa erfarenheter av dessa begränsningar (och förmågor) och successivt förbättrat anpassningen av tekniken till oss själva, på marken såväl som sedermera även i luften.  
På en rent allmän nivå erfordras regelverk och kvalitetssystem för att upprätthålla en god flygsäkerhet. Det är en komplex verksamhet flyget inramas av och konsekvenser av felhandlingar är förstås något vi i det längsta strävar efter att undvika. Kulturella betingelser är i det här avseendet hörnstenar för att organisationen ska kunna fungera i rätt riktning med jämvikt, balans och med allt annat som är fundamentala väsentligheter i , vad som borde vara , en unison strävan. Men på en allmängiltig nivå är ledningen inte bara ansvarig för genomförandet utan även för att en tillfredsställande verksamhetssäkerhet eftersträvas och vidmakthålls.