24 oktober 2012

Studiebesök 14 november

Vi har skickat ut en inbjudan om studiebesök till alla medlemmar som har betalat årets medlemsavgift. Har du inte fått denna inbjudan - och vill vara medlem, kontakta styrelsen på:
sfpf2011@hotmail.com

Varmt välkomna denna spännande kväll!

2 oktober 2012

Civilflyget - en tummelplats för amatörer?

Vi nås via media idag av bekymrade företrädare för Skandinaviska pilot- och kabinföreningar. Den Europeiska luftfartsmyndigheten EASA har nämligen lämnat ett nytt förslag till tjänstgöringsregler för flygande. I korthet har myndigheten valt att bortse från inspel från bl a sömn- och stressforskningen och företrädare för Human Performanceområdet. Flygande personal i Europa kommer trots sitt enorma ansvar och sina extremt oregelbundna arbetstider tillåtas/tvingas arbeta upp till 60h i veckan. Arbetspass inkluderande jourpass kommer att kunna pågå upp till 22h.

Svenska Transportstyrelsen har hittills kunnat göra egna tolkningar och mildrat EASA:s förslag, men detta ska i fortsättningen inte godkännas - inga nationella avsteg kommer att medges.

I ett Europa som knäar under hög arbetslöshet ska alltså dessa yrkesgrupper arbeta mer än 50% så mycket som övriga skiftarbetare (snitt ca 36h/vecka) och därmed förhindra att unga, nyutbildade förmågor får tillträde till arbetsmarknaden. Och i tillägg till detta utsätta passagerare för allt högre risker genererade av trötthet.

Man tar sig för pannan...