20 oktober 2013

Välkommen på Höstträff med föredrag 7 november!

Vi har även denna höst möjlighet att bjuda in till ett väldigt spännande föredrag, som rör sig inom ett helt nytt område; nämligen Remote Tower Control/Fjärrstyrda torn (RTC). Mikael Henriksson, flygledare och projektledare för RTC, berättar om vad som pågår i projektet och hur om hur flygledarens jobb påverkas.

Den nya tekniken gör det möjligt att styra flera små och medelstora flygplatser från en gemensam flygledningscentral. Kameror och sensorer placeras ut på de fjärrstyrda flygplatserna, och informationen länkas i realtid över till den gemensamma centralen.