30 augusti 2011

Studiebesök för SFPF:s medlemmar

Hösten närmar sig med stora kliv! SFPF bjuder även i år på några ljus i höstmörkret. Nu närmast i september ett studiebesök hos flygtrafikledningen på Arlanda - dock endast för våra medlemmar (se personligt utskickad inbjudan via e-post).
I november kommer det traditionsenliga höstmötet att äga rum - inbjudan kommer inom kort!
Kontakta gärna oss i styrelsen med frågor, funderingar och förslag på framtida aktiviteter på sfpf2011@hotmail.com