15 juli 2013

Uttalande från IFALPA

Den internationella pilotorganisationen IFALPA protesterade kraftfullt i förra veckan mot att företrädare från olika haverikommissioner runt om i världen i allmänhet och den amerikanska (NTSB) i synnerhet, var snabba med att uttala sig om orsaker till San Fransiscoolyckan. Piloternas namn publicerades snabbt och dessa utmålades på flera håll som syndabockar. En haveriutredning är ett gigantiskt pussel, som ofta tar lång tid att färdigställa och bör ha som mål att komma med förbättringsförslag och inte fördömanden.