17 mars 2016

Uttalande från ECA

ECA har publicerat en kommentar till rapporten gällande German Wings olyckan i fjor. Vi i SFPF ställer oss bakom detta uttalande till fullo - flera av synpunkterna har vi lyft fram under de senaste åren. Tyvärr har vi hittills talat för döva öron gällande den stigmatisering av piloter kontra psykisk ohälsa som råder på flera håll. Vidare har vi försökt lyfta fram det orimliga i att pilotrekryteringar sker utan att professionellt tränade psykologer deltar i arbetet. Och än värre: det krävs inte ens psykologisk lämplighetsbedömning vid påbörjandet av pilotutbildningar (bortsett från rent kognitiva testningar).

SFPF har ansetts stå för ett omständigt och närmast förlegat synsätt då vi påpekat dessa orimligheter. Nu har debatten kommit igång och myndigheterna vaknat. Tyvärr först efter en tragisk olycka, vilket vi tyvärr också befarat.

Uttalandet från ECA hittar ni här:
https://www.eurocockpit.be/stories/20160315/eca-welcomes-safety-recommendations