30 april 2015

Noteringar från årsmötet...

Vid förra veckans årsmöte samlades en entusiastisk skara medlemmar och gick både igenom årsmötesformalia samt brainstormade kring flygpsykologins roll i allmänhet, och SFPF:s roll i synnerhet. Deltagarna enades om ett par fokusområden, som styrelsen fick i uppdrag att arbeta med - mer information om detta senare i vår. I alla händelser finns det ett ökat intresse för de frågor som föreningen traditionellt sett driver, vilket känns sporrande för styrelsens kommande arbete!


Styrelsen fick en ny medlem i form av leg. psykolog Marina Gunillasson som ersättare för avgående Lars Sveding. Styrelsen kommer att konstituera sig i samband med nästa styrelsemöte. Välkommen Marina!


Med hopp om att 2015 ska utgöra en vändpunkt för flygindustrins benägenhet att ta genvägar (i tron att kostnader ska minskas) både vad gäller krav och bedömningar vid rekrytering av flygande personal, flygledare etc. Men även de frågor som berör de psykosociala förutsättningarna för dem som arbetar inom området. Bifogar en länk till tyska DGPPN, som har gjort ett uttalande i efterdyningarna av den tragiska olyckan med German Wings, tidigare i våras.


På återhörande!

7 april 2015

Årsmöte 23 april kl 18.00

Härmed kallas SFPF:s medlemmar till årsmöte den 23 april 2015. Plats: Banérgatan 62 i Stockholm. Samling i vakten 18.00. Vi bjuder på enklare förtäring samt dryck. Observera sista anmälningsdag 17 april till sfpf2011@hotmail.com
Efter årsmötesformalia kommer föreningen att arrangera ett diskussionsforum om flygpsykologins roll och framtid - ett högaktuellt ämne idag. Övningar kommer att genomföras för att utvärdera nuläget och generera idéer för framtiden.
Om du ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2015 (200 kr) går det bra att göra det på plats. Även övriga intresserade välkomnas varmt - då till en självkostnad för förtäring mm av 100 kr.
Varmt välkomna!