30 januari 2012

Kan tillgång och efterfrågan på nya piloter hålla jämna steg under de kommande åren?

En färsk artikel i Flightglobals nätupplaga ställer sig denna befogade fråga. Boeing förutspår att det kommer behövas ca 460 000 nya trafikflygare under de två kommande decennierna - i världen totalt. Europa antas behöva 92 500 av dessa. Den allt mer snabbsvängande globala ekonomin skapar problem för långsiktigt planerande – både för flygbolag och för flygskolor.