15 november 2015

Höstmöte 25/11 kl 18.30


Hej alla SFPF:are! 

Även om det just nu känns dystert och tungt efter veckans händelser i Paris så är det viktigt att vi fortsätter framåt och inte låter oss sänkas ner av ilska, rädsla, tröstlöshet och förtvivlan. Flygpsykologi är fortsatt ett viktigt fokusområde – kanske än mer i dessa tider! Vi gläds därför åt att kunna bjuda in till en trevlig samvaro: 

Höstmöte den 25/11 kl 18.30
Plats: Försvarsmaktens lokaler på Sandhamnsgatan 63 B, 2 tr
Anmälan: marina.gunillasson@mil.se uppge även Ditt personnummer eftersom detta krävs för tillträde till lokalerna. Senast 23/11

19 juli 2015

Mall Yams till minne

Det är med stor sorg som jag ikväll nås av nyheten att Mall Yams har gått bort efter en längre tids sjukdom. Mall var under många år medlem i SFPF och mellan 2010-14 var Mall dessutom en mycket aktiv medlem i vår styrelse. Hon brukade lite skämtsamt betrakta sig som "ständig klubbmästare" eftersom hon tog på sig ansvaret för förtäringen vid våra medlemsträffar - en roll som Mall axlade mycket väl efter en lång karriär som flygvärdinna på SAS.


Mall sadlade mitt i livet om till psykolog och kom att arbeta med personer som lider av flygrädsla - en roll som passade som hand i handsken för Mall. I denna yrkesprofession var Mall även mycket aktiv inom den Europeiska flygpsykologiska föreningen EAAP.


Malls son Richard låter hälsa att alla som vill är välkomna till begravning med efterföljande minnesstund fredagen den 7 augusti, kl. 14.00 i Katarina kyrka i Stockholm. Om man vill närvara kan man föranmäla sitt deltagande till Fonus på 08-709 85 26.

Camilla

30 april 2015

Noteringar från årsmötet...

Vid förra veckans årsmöte samlades en entusiastisk skara medlemmar och gick både igenom årsmötesformalia samt brainstormade kring flygpsykologins roll i allmänhet, och SFPF:s roll i synnerhet. Deltagarna enades om ett par fokusområden, som styrelsen fick i uppdrag att arbeta med - mer information om detta senare i vår. I alla händelser finns det ett ökat intresse för de frågor som föreningen traditionellt sett driver, vilket känns sporrande för styrelsens kommande arbete!


Styrelsen fick en ny medlem i form av leg. psykolog Marina Gunillasson som ersättare för avgående Lars Sveding. Styrelsen kommer att konstituera sig i samband med nästa styrelsemöte. Välkommen Marina!


Med hopp om att 2015 ska utgöra en vändpunkt för flygindustrins benägenhet att ta genvägar (i tron att kostnader ska minskas) både vad gäller krav och bedömningar vid rekrytering av flygande personal, flygledare etc. Men även de frågor som berör de psykosociala förutsättningarna för dem som arbetar inom området. Bifogar en länk till tyska DGPPN, som har gjort ett uttalande i efterdyningarna av den tragiska olyckan med German Wings, tidigare i våras.


På återhörande!

7 april 2015

Årsmöte 23 april kl 18.00

Härmed kallas SFPF:s medlemmar till årsmöte den 23 april 2015. Plats: Banérgatan 62 i Stockholm. Samling i vakten 18.00. Vi bjuder på enklare förtäring samt dryck. Observera sista anmälningsdag 17 april till sfpf2011@hotmail.com
Efter årsmötesformalia kommer föreningen att arrangera ett diskussionsforum om flygpsykologins roll och framtid - ett högaktuellt ämne idag. Övningar kommer att genomföras för att utvärdera nuläget och generera idéer för framtiden.
Om du ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2015 (200 kr) går det bra att göra det på plats. Även övriga intresserade välkomnas varmt - då till en självkostnad för förtäring mm av 100 kr.
Varmt välkomna!

19 mars 2015

Den 25 mars kör vi styrelsemöte på Kontoret Bar & Matsal (Bältgatan 2 på Östermalm). Vi vill väldigt gärna ha sällskap av fler flygpsykologiskt intresserade på en efterföljande pubkväll! Varmt välkomna från ca 19. Meddela gärna om ni avser dyka upp så att vi kan meddela ev förändringar!(sfpf2011@hotmail.com) Varmt välkomna!!!