SFPF Historik

Svensk Flygpsykologisk Förening grundades år 1986 som ett resultat av att flera verksamma flygpsykologer återkommande möttes, främst på Luftfartsmyndighetens initiativ. Myndigheten hade under 1980-talet auktoriserat ett antal svenska flygpsykologer. Denna formella auktorisering upphörde då Sverige blev medlem i EU.

Idag samlar föreningen psykologer, andra beteendevetare, flygläkare, piloter, flygledare och andra med intressen för människans samverkan med teknik, organisation - och förstås, med andra människor.

Föreningen ska vara ett bra forum för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter, vidga perspektiven och få inspiration till nytänk inom respektive arbetsfält. Vi har ambitionen att hålla debatten om hög flygsäkerhet levande!European Association for Aviation Psychology har en ännu äldre historia och firade 2006 sitt 50-årsjubileum. För den intresserade går det att läsa om hur uppstarten gick till 1956 - där Arne Trankell från Stockholms Universitet och SAS ingick i pionjärgruppen: http://www.eaap.net/fileadmin/Eaap/downloads//EAAP_History/EAAP_History_Book_-_heavy_version.pdf