14 november 2012

Det "Anpassade Flygpsykologiska Testet" till SAA - en orättvis halvmesyr

Under den gångna hösten tilldelades Scandinavian Aviation Academy (SAA) ansvaret för att bedriva den nya Integrerade Trafikflygarhögskolan. Detta blir en 2,5 år lång statligt finansierad yrkeshögskoleutbildning med säte i Västerås och med första kursstart i januari.

På SAA:s hemsida kan man läsa följande: ”Utbildningen ställer höga krav på bland annat säkerhetsarbete, analytisk förmåga, stresstålighet, beslutsfattande, simultankapacitet och förmåga att tillgodogöra sig mycket teori på kort tid. Eftersom både trafikflygarutbildningen och arbetet som pilot kräver att du har rätt kompetenser är det ett förkunskapskrav att genomföra ett godkänt anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest (tidigare benämnt flygpsykologiskt YH-test).”

7 november 2012

Uppskjutet studiebesök

Studiebesöket den 14 november har blivit uppskjutet. Vi återkommer med nytt datum och inbjudan per mejl.

Vänliga hälsningar
Styrelsen