29 juni 2012

Mer på temat certifikatsinnehavare kontra psykiatriska diagnoser

Tittade förra veckan på TV 4:s morgonnyheter där en SJ-lokförare beskrev hur han hade fått sitt lokförarcertifikat (eller vad det kan heta) indraget av Transportstyrelsen - trots nästan 25 års prickfritt lokkörande. Anledningen? Jo, pga svårigheter i sitt privatliv hade han genomgått en neuropsykiatrisk utredning och fått en Aspergerdiagnos - allt för att få hjälp till ett mer välfungerande privatliv. Vid sin årliga läkarundersökning uppgav han detta och vips drogs certifikatet in.

Åtminstone inom civilflyget finns det inte längre några formella krav på psykologisk prövning innan eleverna påbörjar sin flygutbildning (nu sker det dock på frivillig basis och ofta på uppmaning från flygskolor) - ändå tycks det finnas en lista hos Transportstyrelsen över diagnoser som inte är ok för certifikatinnehavare (jag antar att lokförare och piloter opererar under någorlunda samma betingelser här och har likartade krav för att få certifikat). Hur har Transportstyrelsen egentligen kommit fram till att symtom förknippade med en Aspergerdiagnos skulle vara olämpliga för en lokförare? Kan de inte istället kanske vara en tillgång? (Man kan undra hur Transportstyrelsen kommer att agera om nu Asperger "försvinner" som diagnos i DSM-V; kommer vederbörande att få tillbaka sitt certifikat då?).

Om nu lokförarens Aspergerdiagnos är korrekt så bör han rimligen ha haft problematiken ett par decennier innan han började köra tåg - och har alltså trots detta kunnat utföra sitt arbete utan problem. Nu plötsligt - bara för att en diagnos har satts på pränt - bedöms han som olämplig. Fullständigt befängt enligt mitt tycke. Men en tydlig varning till alla certifikatsinnehavare av olika slag att smyga med sina problem och lida i det tysta...

20 juni 2012

Depression - en känslig diagnos inom flygvärlden

En artikel i senaste tidsskriften från Flight Safety Foundation berör depression bland flygande. Den i USA (förmodat) hemmahörande artikelförfattaren utgår från att depression bäst botas med psykofarmaka. Detta synsätt betraktas som förlegat i Sverige, där Socialstyrelsen förordar psykologisk behandling för mild och medelsvår depression. Den problematik som beskrivs i artikeln med tillvänjning och utsättande av medicin bör alltså inte vara aktuell  här. Ett gemensamt problem för de båda länderna kan dock vara att flygläkarna inte är specialister på psykisk ohälsa och därmed riskerar att missa diagnoser. Läs mer:http://flightsafety.org/asw/may12/asw_may12_p29-32.pdf