11 mars 2011

Vårmötet/Årsmötet 10:e maj

Vi har nu den stora glädjen att meddela att temat för mötet i maj kommer att bli "Arbetstider, hälsa och säkerhet", med docent Arne Lowden från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet som föredragshållare. Titta fortlöpande in på vår sida "På gång i SFPF" för mer information.

För er som är intresserade av att förkovra er inom det aktuella forskningsläget på detta tema rekommenderas Stressforskningsinstitutets sammanställning från 2010:

http://www.stressforskningsinstitutet.se/content/1/c6/01/98/40/Stressforskningsrapport_322.pdf

8 mars 2011

Fjärrstyrda torn

Under den pågående flygbranschmässan i Amsterdam har LFV tilldelats innovationspris för arbetet med fjärrstyrda torn. Detta utvecklingsarbete ligger inom ramarna för ett Europeiskt samarbete inom området.
Just nu pågår ett arbete i Sundsvall i syfte att förbereda för flygledning på distans av bl a Örnsköldsviks flygplats.
Med fjärrstyrda torn kan man utöva flygledning på distans och på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa flygtrafikledning även till avlägsna områden med få människor.

Länkar till ytterligare info

6 mars 2011

Harmoniseringsprojekt

År 2008 genomförde LFV en enkätundersökning som visade att många piloter upplevde att flygledarna arbetade ganska olika. För att komma till bukt med detta startades ett harmoniseringsprojekt med syfte att öka flygledarnas förståelse för bränsleoptimerade flygprofiler. Resultatet har blivit att man idag för mycket diskussioner kring gröna flygbeteenden och bränsleförbrukning ute på enheterna. Men flygbolagen och piloternas krav är inte alltid samstämmiga och därför kan det vara svårt för flygledarna att veta vad som är bäst metod för varje enskild situation.
Metodiken för hur Inbound Clearence läses har till viss del likriktats och även antalet direktrouter har ökat. Det återstår dock en del att göra när det gäller att optimera en inflygning från pilotens planering av top-of-descent och in till gate, en mycket komplex fråga som är föremål för vidare utveckling.
LFV ger numera också ut nyhetsbrevet "Anslaget" till de kunder som svarat på enkätundersökningen. Anslaget handlar om flygtrafiktjänsten och om den utveckling som sker där.
Se länk

4 mars 2011

Artiklar om flygsäkerhetsläget i världen

Financial Times har tillsammans med Ascend gjort en undersökning som presenterades i affarsvarlden.se för ett par veckor sedan.
Resultaten uppges peka på att det idag är en på 13 miljoner flygresenärer som omkommer. Det ska med andra ord ha blivit säkrare att flyga och därmed även billigare för bolagen att försäkra passagerarna. Men det förefaller dock endast avse västvärlden. För i Afrika pekar statistiken i fel riktning och bakomliggande orsaker tycks bl a utgöras av en fattig infrastruktur, bristande resurser från regeringen att införa standard för säkerhetstillsyn samt otillräcklig säkerhetsträning. Näst efter Afrika (som alltså visar på sämst statistik) kommer Sydamerika, Ryssland och de forna Sovjetstaterna.

Artikeln finns här
http://www.affarsvarlden.se/hem/fordon/article3093106.ece
ytterligare info
http://www.planecrashinfo.com/worst100.htm

3 mars 2011

FAA Human Factors Awareness Web Course

Intresserad av att lära mer om Human Factors? FAA (Federal Aviation Administration) har gjort en alldeles utmärkt webbaserad kurs, som hittas här:

http://www.hf.faa.gov/Webtraining/index.htm