15 november 2015

Höstmöte 25/11 kl 18.30


Hej alla SFPF:are! 

Även om det just nu känns dystert och tungt efter veckans händelser i Paris så är det viktigt att vi fortsätter framåt och inte låter oss sänkas ner av ilska, rädsla, tröstlöshet och förtvivlan. Flygpsykologi är fortsatt ett viktigt fokusområde – kanske än mer i dessa tider! Vi gläds därför åt att kunna bjuda in till en trevlig samvaro: 

Höstmöte den 25/11 kl 18.30
Plats: Försvarsmaktens lokaler på Sandhamnsgatan 63 B, 2 tr
Anmälan: marina.gunillasson@mil.se uppge även Ditt personnummer eftersom detta krävs för tillträde till lokalerna. Senast 23/11