22 maj 2014

Årsmötet 2014

SFPF:s årsmöte avhölls 21 maj. Mall Yams avtackades efter fyra års värdefullt arbete i styrelsen. Till hennes efterträdare i styrelsen utsågs Johan Ginyard - varmt välkommen!

Efter mötet tog Lennart Sjöberg vid och höll ett mycket uppskattat föredrag om några olika psykologiska testers teoretiska bakgrund, psykometriska egenskaper och användbarhet i rekryteringssammanhang. Föredraget skapade engagerade diskussioner, som motvilligt fick avslutas då timmen blivit sen!

4 maj 2014

Kallelse till årsmöte samt inbjudan till föredrag 21 maj 2014

SFPF kallar härmed till årsmöte den 21 maj 2014. Mötet äger rum i – för oss – nya lokaler: Försvarsmaktens lokaler ”Tre vapen” på Banérgatan 62 i Stockholm. Närmaste T-banestation är Karlaplan. Vi samlas utanför porten kl 18.15 – det är viktigt att alla är där på tid för gemensamt insläpp och att ni har med giltig legitimation.

Anmälan sker till sfpf2011@hotmail.com senast 17 maj. Ange då namn och personnummer.

Efter att årsmötesformalia är avklarad har vi det stora nöjet att välkomna Lennart Sjöberg, som föredragshållare på temat urval och rekrytering! Lennart har under sin yrkeskarriär varit professor i psykologi vid flera lärosäten, han har främst arbetat med riskpsykologi, emotionell intelligens, personlighetstestning och forensisk psykologi. Den 21 maj kommer Lennart att beröra DMT och UPP-testet – två tester från olika tidsepoker, som båda används för att predicera individers yrkesförmåga.

Under kvällen kommer föreningen i vanlig ordning att bjuda på enklare förtäring!

Vi vill också passa på att påminna om att betala in medlemsavgiften på 200 kronor till något av nedanstående kontonummer. Det går även bra för medlemmar att ta med andra intresserade till mötet – dessa kan välja mellan att betala in medlemsavgift för 2014 eller betala en engångsavgift för mötet på 100 kronor. Naturligtvis måste även medföljande föranmälas enligt ovan.

Vi hoppas att många kan närvara denna kväll och önskar er alla:

Varmt välkomna!

Styrelsen i SFPF