21 februari 2011

Stort intresse för bloggen!

SFPF's blogg har väckt stort intresse under sin första månad i cybervärlden! Över 500 sidvisningar under denna period visar på ett stort intresse för föreningen och flygpsykologi.

De särskilda jubileumsklistermärken som vi har låtit trycka upp är nu redo för leverans! Medlem som önskar en leverans av dessa rykande färska rariteter: skicka din postadress till sfpf2011@hotmail.com

16 februari 2011

Psykologiska effekter av att ständigt kontrolleras

Lempereur & Lauri lyfter upp ett mycket intressant ämne i sin rapport ”The Psychological Effects of Constant Evaluation on Air line Pilots: An Exploratory Study” (2006). Pilotyrket är ganska unikt med formella simulatorkontroller 1-2 gånger per år samt 1 besök hos flygläkaren per år:
”Evaluation results have important implications for pilots. Successful results ensure that the pilot’s flying license is renewed, whereas any detected medical problem or flying inefficiency can and usually does lead to the temporary or definitive grounding of the pilot, suspension or loss of flying license, and therefore possible loss of job.”

Undersökningen visar att den stress som denna kontrollprocedur renderar i ackumuleras hos piloterna. Stressen kan i sin tur medföra en sämre arbetsprestation, vilket gör checkproceduren än mer pressande osv. En ond cirkel med andra ord.

En hög flygsäkerhet gagnas av kunniga piloter som ges goda möjligheter att träna olika scenarion – utan att vara satta under press. Kan det vara dags att tänka om och ersätta kontroller med träning?

10 februari 2011

Flygsäkerhetsdebatt i Norge

Intressanta 25 minuter som behandlar piloters tjänstgöringstid kontra eventuella konsekvenser för flygsäkerheten. Undersökningen är gjord av NRK och besvarades av knappt 400 norska piloter i Norwegian och SAS.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/710113/

7 februari 2011

Urval och rekrytering i Kina

I dagens DN slår man upp nyheten om att det nu rekryteras kvinnliga astronauter i Kina. Fertiliteten efter rymdfärden kan inte garanteras och därför har det bestämts att de rekryterade astronauterna redan ska ha klarat av barnafödandet (ett barn per kvinna får man förmoda). Detta är ju ett begripligt resonemang. Vidare ska aspiranterna (oavsett kön) uppfylla diverse fysiska krav (ålder, längd, vikt etc), inte tala med stark dialekt, inte röka, kröka eller snarka och inte heller ha andra sömnproblem eller dålig andedräkt. Här tar kineserna ett ganska brett grepp, tycker jag!

Efter att ha tagit del av gedigen forskning under de senaste åren, har jag kommit till insikt om att skillnader mellan olika individer vad gäller förmågor och egenskaper beror på andra faktorer än könstillhörigheten. Därför är det med stor förvåning jag läser artikelns avslutande rader:

"Alla astronauterna kommer från det kinesiska flygvapnet och enligt Xu Xianrong, som är chef vid flygvapnets medicinska center, har kvinnliga astronauter flera fördelar jämfört med manliga. Bland annat eftersom de har större tålamod, är mentalt stabilare, bättre kommunikatörer och lättare klarar ensamhet."

Det är bara att hoppas att den kommande forskningsrapporten (detta är en femårig studie) översätts till engelska - den verkar bli intressant för hela urvals- och rekryteringsbranschen även i vår del av världen. Torbjörn Peterssons artikel hittar ni här:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kinesiska-mammor-tar-klivet-ut-pa-manen