27 november 2014

Nytt datum för Höstmötet - 17 december!

Vi var pga sjukdom tvungna att flytta på det utlovade föredraget i november och kallar därför till möte den 17 december istället (anmälda kontaktades personligen - det är viktigt att alltid anmäla sig till föredragen i förväg!). Se information i föregående inlägg nedan på sidan.
Varmt välkomna den 17 december istället!